KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSTELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKÖZLÉS

2017. július 21-én a Bonus Kft. a GINOP-1.2.1-16-2017-00829 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó építési beruházás kivitelezési szerződése elnevezésű, Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított.

2018. március 19.

2017. augusztus 1-én a megindító felhívásban foglalt bírálati szempontoknak megfelelően, az értékelési szempontokra figyelemmel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot az O és R Kft. (7960 Sellye, Dráva u. 4.) tette az eljárás valamennyi részének vonatkozásában.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott közzétételi kötelezettségének eleget téve “Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni: a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő harminc napon belül;”

E és D épületek

GINOP-1.2.1 pályázathoz kapcsolódó „E” és „C” épületek építési munkáinak kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében. 111.602.028,- nettó Ft+ÁFA

ELO0005/2017: 33.253.222 Ft (2017.08.08.)
KSZ00154/2017: 16.626.611 Ft (2017.10.02.)
KSZ00164/2017: 16.626.611 Ft (2017.10.25.)
KSZ00174/2017: 16.626.611 Ft (2017.11.09.)
KSZ00002/2018: 27.711.019 Ft (2018.01.17.)

GINOP-1.2.1 pályázathoz kapcsolódó „A” épület építési munkáinak kivitelezése átalánydíjas feltételes vállalkozási szerződés keretében 33.404.867,- nettó Ft+ÁFA
Összesen: 145.006.895,- nettó Ft+ÁFA

ELO0007/2017: 10.129.193 Ft (2017.10.05.)
KSZ00165/2017: 5.064.596 Ft (2017.10.25.)
KSZ00173/2017: 5.064.596 Ft (2017.11.09.)
KSZ00199/2017: 5.064.596 Ft (2017.12.18.)
KSZ00032/2018: 8.440.994 Ft (2018.03.13.)

Fedezet forrása: GINOP-1.2.1-16 pályázat (50%) és saját forrás (50%)

Az épületekre 2019. május 22-én jogerős használatbavételi engedélyt kaptunk.

Vissza
Keresés
Termékek Takarítási tippek Hírek
Choose your language
Magyar English Deutsch Hrvatski Română Slovensky čeština русский український